Home » Classifiche 2018

Classifiche 2018

MULTI OPERATORI:

SINGOLO OPERATORE MISTO:

SINGOLO OPERATORE SSB

SINGOLO OPERATORE CW

160 MT:

80 MT:

40 MT:

YL :

SWL

IZ3NVR

QRP:

IZ4EFV

Check LOG:

I4ABG –  IK0FUX –  IK2CLB –  IK2FDV – IK2GZU – IK2MXM – IK3QAR – IK7EOT – IU2CVS – IW2FND – IZ0AIS/0 – IZ3GNG – IZ7GIT – IZ8DVD – IZ8FFA – IZ8HUJ – IZ3NOC – IZ3QFG – IV3AJT – IW1BCO- IV3JVJ – IK5ZWU – IW1PNJ – IK4FAL – IZ0VQV – IK0HTP – IZ1GLX – IK0HTP – Iw5CTE – IR8S