7°-40SSB-04/12/2021

CHECKLOGS:

IZ3NXC – IK8DYM – IT9CAR – IZ5JLF – IZ1ZHG